struna tražilica

image shadow

univerzalna gramatika

apstraktna pravila svojstvena svim jezicima

filologija

univerzalni evolucionizam

evolucionistička teorija prema kojoj društva tijekom razvoja prolaze približno jednake, široko definirane razvojne stadije

etnologija i antropologija

univerzalno srodstvo

sustav u kojemu su svi članovi društva međusobno povezani krvnim ili afinalnim srodstvom

etnologija i antropologija

unutargeneracijsko stapanje

izjednačavanje rođaka iste generacije i spola u rodbinskome nazivlju

etnologija i antropologija

unutrašnji okoliš

životni i radni prostor koji je načinio čovjek

etnologija i antropologija

uopćena razmjena

razmjena koja se doživljava kao darivanje bez očekivanja uzvratnoga dara u određenome razdoblju

etnologija i antropologija

upitnik

standardizirani mjerni instrument koji ispunjavaju ispitanici tijekom ankete

interdisciplinarne društvene znanosti

uporabna vrijednost

praktična vrijednost nečega

etnologija i antropologija

upravljanje okolišem

primjena znanstvenih i tehnoloških metoda u održivome korištenju okoliša

etnologija i antropologija

uravnotežena razmjena

razmjena dobara jednake vrijednosti

etnologija i antropologija