struna tražilica

image shadow

teorija igara

teorija koja političko i ekonomsko ponašanje pojedinaca tumači strukturom i strategijama natjecateljskih igara

etnologija i antropologija

teorija isprekidane ravnoteže

teorija prema kojoj se evolucija odvija tijekom veoma dugih razdoblja bez ikakvih morfoloških promjena, koja se povremeno prekidaju vrlo brzim i naglim promjenama uz uspostavu novoga stabilnog oblika

etnologija i antropologija

teorija koalescencije

teorijski model populacijske genetike koji počiva na praćenju filogenetičkih linija od potomaka prema predcima

etnologija i antropologija

teorija modernizacije

teorija prema kojoj bi zemlje Trećega svijeta trebale slijediti razvoj zapadnih zemalja nakon industrijske revolucije, uz odgovarajuće kulturne promjene

interdisciplinarne društvene znanosti

teorija modularnosti

teorija koja počiva na pretpostavci da je mozak ustrojen kao skup uglavnom neovisnih modula od kojih je svaki zadužen za neku funkciju

interdisciplinarne društvene znanosti

teorija mreže aktera

teorijski pristup koji istražuje umreženost ljudskih i neljudskih aktera

etnologija i antropologija

teorija optimalnoga skupljanja

tumačenje raznolikosti lovno-skupljačke prilagodbe na osnovi najpovoljnijega utroška energije

etnologija i antropologija

teorija ovisnosti

teorija društvenoga razvoja prema kojoj je nerazvijenost pojedinih zemalja posljedica njihove ovisnosti o industrijski razvijenim zemljama u kontekstu svjetskoga kapitalizma

etnologija i antropologija

teorija podrijetla

stajalište prema kojemu su društveni odnosi zasnovani na podrijetlu važniji od odnosa temeljenih na bračnim vezama

etnologija i antropologija

teorija prakse

teorijski pristup koji društvene pojave tumači skupom praksa koje se odvijaju u međudjelovanju pojedinca i društvenih struktura

etnologija i antropologija