struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

semantički primitivi

najmanje semantičke jedinice s pomoću kojih se može opisati i odrediti svako značenje

etnologija i antropologija

semantika

znanstvena disciplina koja proučava značenje

filologija

semiologija

znanstvena disciplina koja proučava prirodu i ulogu znakova u ljudskoj komunikaciji

interdisciplinarne humanističke znanosti

semiotika

sveobuhvatna znanost o znakovima

interdisciplinarne humanističke znanosti

semioza

proces u kojemu nastaje značenje znaka

etnologija i antropologija

sezonalnost

ograničenost neke aktivnosti ili pojave na određeno godišnje doba

etnologija i antropologija

shema

strukturirani plan i redoslijed nekoga događaja ili aktivnosti

etnologija i antropologija

shizmogeneza

proces strukturiranoga međudjelovanja u kojemu dva suprotstavljena entiteta stvaraju situaciju sve većega međusobnog razlikovanja

etnologija i antropologija

signal

najmanje jedan neverbalni znak određena značenja

etnologija i antropologija

simbol

znak čije je značenje dogovoreno i ne temelji se na povezanosti s pojmom koji označuje

etnologija i antropologija