struna tražilica

image shadow

refleksivnost

svijest istraživača o vlastitome epistemiološkom i ideološkom stajalištu u procesu istraživanja i interpretacije rezultata

etnologija i antropologija

refugij

ograničeno geografsko područje u koje se populacije sklanjaju za vrijeme nepovoljnih prirodnih ili društvenih okolnosti

etnologija i antropologija

regulacija temperature

održavanje temperature tijela u ograničenome rasponu pod uvjetima koji obuhvaćaju promjenjiva unutrašnja i/ili vanjska toplinska opterećenja

etnologija i antropologija

reifikacija

reprezentacija apstrakcije kao nečega stvarnog što može uzročno djelovati

etnologija i antropologija

rekombinacijsko žarište

odsječak genoma u kojemu se rekombinacijski događaj odvija znatno češće od prosjeka za cijeli genom

biologija

relativna univerzalija

jezično obilježje koje ima većina jezika

etnologija i antropologija

religija

sustav uvjerenja, stajališta i ponašanja utemeljen na vjerovanju u nadnaravnu silu

etnologija i antropologija

reprezentacija

sve što zamjenjuje ili prikazuje nešto drugo

interdisciplinarne humanističke znanosti

reprodukcija

biološki proces kojim živi organizmi stvaraju nove organizme

interdisciplinarne prirodne znanosti

reprodukcijske tehnologije

metode koje se rabe u reprodukciji živih organizama

interdisciplinarne prirodne znanosti