struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

patrilinearno podrijetlo

jednolinijsko podrijetlo po očevoj liniji

etnologija i antropologija

patrilokalnost

naseljavanje bračnoga para kod muževih roditelja nakon sklapanja braka

etnologija i antropologija

pelvimetar

antropometrijski instrument za mjerenje transverzalnih tjelesnih dimenzija

etnologija i antropologija

performativ

izričaj koji je sam po sebi čin djelovanja

etnologija i antropologija

periferija

rubna područja geopolitičkoga prostora

interdisciplinarne društvene znanosti

perlokucijski čin

učinak lokucijskoga čina u danome kontekstu

etnologija i antropologija

petlja

dermatoglifski crtež tvoren od niza zakrivljenih epidermnih grebena i triradijusa

etnologija i antropologija

pidžin

pojednostavnjen idiom koji nastaje zbog privremene potrebe za sporazumijevanjem među ljudima koji nemaju zajednički jezik

etnologija i antropologija

pismenost

skup vještina uporabe pisanih znakova koje ljudi u različitoj mjeri i na različite načine rabe za reprezentaciju društvene i prirodne stvarnosti

etnologija i antropologija

plaćanje mladenke

naknada koju mladoženja ili njegova obitelj plaća mladenkinoj obitelji nakon udaje

etnologija i antropologija