struna tražilica

image shadow

odljevak mozga

odljevak unutrašnjosti lubanjske šupljine koji se rabi u analizi veličine i strukture mozga

etnologija i antropologija

odnos izbjegavanja

praksa izbjegavanja razgovora i tjelesnoga dodira među određenim kategorijama rođaka

etnologija i antropologija

odrasla dob

razdoblje čovjekova životnog ciklusa od završetka adolescencije do smrti

etnologija i antropologija

održivi razvoj

uporaba prirodnih izvora s ciljem zadovoljenja ljudskih potreba uz očuvanje okoliša

etnologija i antropologija

ogovaranje

metakomunikacijska aktivnost s pomoću koje se raspravljaju, propituju i potvrđuju pravila i konvencije kulturne stvarnosti i svakodnevnih društvenih odnosa

etnologija i antropologija

ograničeno dobro

mišljenje da postoji ograničena količina dobra u svijetu, zbog čega se svaki društveni napredak ili dobitak događa na nečiju štetu ili gubitak

etnologija i antropologija

okcidentalizam

skup artikuliranih ili implicitnih stereotipa o zapadnjačkome društvu i kulturi

etnologija i antropologija

okoliš

ukupnost međudjelovanja biofizičkih i društvenih čimbenika koji posredno ili neposredno djeluju na organizam

etnologija i antropologija

okolišni determinizam

teorija prema kojoj okoliš bitno određuje kulturne aspekte i društvenu organizaciju ljudskih zajednica

etnologija i antropologija

oksidativni stres

oštećenja na lipidima, bjelančevinama i DNK-u nastala zbog prekomjerne proizvodnje slobodnih radikala

etnologija i antropologija