struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

klinalna raspodjela

postupna linearna promjena u zastupljenosti nekoga biološkog obilježja u dijelovima iste ili susjedne populacije

biologija

klizni šestar

antropometrijski instrument za mjerenje dimenzija lica i zglobova

etnologija i antropologija

ključni kazivač

kazivač koji je kao bolji poznavatelj svoje zajednice važniji izvor informacija od ostalih kazivača te koji istraživača uvodi u zajednicu i pomaže mu u uspostavljanju odnosa s njezinim pripadnicima

etnologija i antropologija

kod

skup povezanih komunikacijskih konvencija koje organiziraju i povezuju znakove u sustave značenja i interpretacijske okvire

etnologija i antropologija

kodifikacija

društveni proces kojim se uspostavljaju konvencije određenoga koda

etnologija i antropologija

kodifikacijski sustav

skup pravila prema kojima se stvarni svijet objekata, odnosa i događaja preoblikuje u komunikacijske znakove

etnologija i antropologija

koeficijent srodstva

mjera povezanosti dvaju nasumce odabranih pojedinaca izražena vjerojatnošću da dijele isti gen na slučajno odabranome lokusu kao rezultat zajedničkoga podrijetla

etnologija i antropologija

koevolucija gena i kulture

međuovisna evolucija gena i kulture

etnologija i antropologija

kognat

krvni rođak po majčinoj ili očevoj lozi

etnologija i antropologija

kognatsko društvo

društvo u kojemu se status ravnomjerno pripisuje na temelju rodbinskih veza prema majčinoj i očevoj liniji

etnologija i antropologija