struna tražilica

image shadow

jezični dodir

promjene u jednome jeziku koje nastaju zbog utjecaja drugoga jezika

etnologija i antropologija

jezični kapital

kulturni kapital koji se odnosi na raspon i razinu sposobnosti uporabe društveno prestižnih jezičnih varijanta

etnologija i antropologija

jezični krajolik

ukupnost jezičnih znakova vidljivih u javnome prostoru nekoga grada ili geografskoga područja

etnologija i antropologija

jezični mit

rasprostranjeno netočno mišljenje o nekome idiomu ili jeziku općenito

etnologija i antropologija

jezični organ

hipotetski neovisan općeljudski sklop urođenih kognitivnih i neuroloških struktura mozga za uporabu jezika

etnologija i antropologija

jezični prijelaz

uporaba jezičnih obilježja iz repertoara druge društvene ili jezične skupine koju pripadnici te skupine smatraju nelegitimnom

etnologija i antropologija

jezični registar

jezični repertoar koji govornici prepoznaju kao funkcionalno različit u ukupnosti izražajnih sredstava i povezuju s određenim društvenim praksama ili ljudima koji u njima sudjeluju

etnologija i antropologija

jezični repertoar

ukupnost jezičnih obilježja koja pojedinac zna i koja upotrebljava kao semiotička sredstva u komunikaciji

etnologija i antropologija

jezični seksizam

jezični izraz koji obuhvaća sve ljude, ali nenamjerno ili namjerno isključuje jedan rod

etnologija i antropologija

jezični stav

stav o jezičnim obilježjima i govornicima koji ih upotrebljavaju

etnologija i antropologija