struna tražilica

image shadow

hijerarhija

sustav u kojemu su pojedinci ili društvene skupine rangirani prema statusu

interdisciplinarne društvene znanosti

hipergamija

brak žene s muškarcem jednakoga ili višega društvenog položaja

etnologija i antropologija

hipogamija

brak žene s muškarcem nižega društvenog statusa

etnologija i antropologija

hipoteza o jedinstvenome podrijetlu

hipoteza prema kojoj su se anatomski moderni ljudi prvo razvili u Africi, a zatim se proširili na druga zemljopisna područja u Europi i Aziji, gdje su zamijenili ostale tada postojeće hominine

etnologija i antropologija

hipoteza o starosti područja

pretpostavka prema kojoj se kulturna obilježja šire iz središta prema periferiji kulturnoga područja te su ona na periferiji uvijek starija od onih u središtu

etnologija i antropologija

hipoteza o višeregionalnome podrijetlu

hipoteza prema kojoj su se anatomski moderni ljudi razvili u različitim zemljopisnim područjima iz populacija arhaičnoga Homo sapiensa koje su ondje postojale

etnologija i antropologija

hipoteza štedljivoga fenotipa

pretpostavka da ograničen pristup izvorima hrane ženi u trudnoći prouzročuje tjelesne i metaboličke prilagodbe ploda koje uvjetuju sklonost dijabetesu u kasnijoj dobi

etnologija i antropologija

hipoteza štedljivoga genotipa

pretpostavka da je ograničen pristup izvorima hrane u prošlosti djelovao kao selektivni pritisak u smjeru odabira alela odgovornih za učinkovitije pohranjivanje energetskih zaliha

etnologija i antropologija

historicizam

istraživački pristup koji posebnu pozornost posvećuje povijesnoj dimenziji i kontekstu proučavanih pojava

interdisciplinarne društvene znanosti

historijski materijalizam

teorijski pristup koji društveni razvoj i društvene promjene tumači materijalističkim uzrocima povezanima s načinom proizvodnje

etnologija i antropologija