struna tražilica

image shadow

fonocentrizam

logocentrizam koji govoru daje prednost pred pismom

interdisciplinarne humanističke znanosti

forenzička antropologija

primijenjena grana biološke antropologije koja s pomoću bioantropoloških metoda rekonstruira događaje i identificira sudionike u sklopu sudskih i/ili policijskih istraga

etnologija i antropologija

formalna analiza

analiza kulturnih elemenata koja se temelji na formalnim obilježjima, a ne na kulturnim specifičnostima

etnologija i antropologija

fosil

ostatci ili tragovi izumrlih organizama

etnologija i antropologija

fotogrametrija

metoda mjerenja morfoloških dimenzija ljudskoga tijela na fotografijama osobe postavljene u standardne položaje

etnologija i antropologija

frakcija

neformalni oblik udruživanja u čvrsto definiranim političkim jedinicama

etnologija i antropologija

fraktalna rekurzivnost

ikonizacija odnosa suprotstavljenih identiteta koji se s jedne razine društvene pojavnosti prenosi na druge

etnologija i antropologija

frenologija

znanstvena disciplina koja na temelju oblika lubanje određuje čovjekove mentalne sposobnosti i karakterne osobine

etnologija i antropologija

fundacionalizam

stajalište prema kojemu se znanje temelji na dvjema vrstama uvjerenja, osnovnima koja su neupitna i opravdanima koja se izvode iz osnovnih

etnologija i antropologija

fundamentalizam

uvjerenost u apsolutnu istinitost nekoga svjetonazora ili vjerovanja i nastojanje da se ono potpuno i neposredno primijeni u svim sferama ljudskoga života

etnologija i antropologija