struna tražilica

image shadow

ekonomski kapital

materijalna dobra koja se mogu izravno pretvoriti u novac i institucionalizirati kao vlasnička prava

etnologija i antropologija

ekonomski sustav

pravila upravljanja proizvodnjom, razdiobom i potrošnjom dobara i usluga u društvenoj zajednici

etnologija i antropologija

ekonomsko ponašanje

djelovanje s ciljem povećanja dobiti

ekonomija

eksperimentalna arheologija

izradba predmeta ili oponašanje pojava iz prošlosti kontroliranim eksperimentalnim postupcima

etnologija i antropologija

elementarna struktura

rodbinski sustav koji propisuje sklapanje braka među određenim rodbinskim kategorijama

etnologija i antropologija

elita

mala skupina moćnih i utjecajnih ljudi koji imaju povlašten položaj u društvenoj hijerarhiji zajednice

etnologija i antropologija

empirizam

znanstveni pristup koji pridaje veću važnost iskustvu, opažanju i prikupljanju dokaza nego konstruiranju teorija

interdisciplinarne društvene znanosti

emski pristup

pristup istraživanju neke zajednice koji se oslanja na specifične pojmove i kategorije stvarnosti samih pripadnika te zajednice

etnologija i antropologija

encefalizacija

povećanje mozga u odnosu na veličinu tijela tijekom evolucije

etnologija i antropologija

endogamija

pravilo obvezatnoga sklapanja braka u društvenoj kategoriji ili skupini

etnologija i antropologija