struna tražilica

image shadow

différance

jezični mehanizam proizvodnje značenja kojim znak ne uspostavlja izravnu vezu s označenikom, nego uvijek upućuje na beskonačan niz drugih označilaca

interdisciplinarne humanističke znanosti

difuzionizam

teorija kulturne promjene prema kojoj se elementi jedne kulture kulturnim dodirom šire u drugu

etnologija i antropologija

diglosija

uporaba dvaju jezičnih varijeteta koji imaju podijeljene funkcije u društvenoj i individualnoj praksi

etnologija i antropologija

dijafiza

središnji dio dugih kosti između dvaju hrskavičnih krajeva

temeljne medicinske znanosti

dijakronija

razmatranje promjena koje nastaju protjecanjem vremena

interdisciplinarne humanističke znanosti

dijalekt

sociokulturno definiran skup prepoznatljivih, zemljopisno ili društveno omeđenih jezičnih obilježja

etnologija i antropologija

dijalogizam

teorijsko stajalište prema kojemu jezični oblici i značenja nisu unaprijed zadani, nego se grade u kontekstu dijaloga

etnologija i antropologija

dijaspora

raseljeni stanovnici neke postojbine koji zadržavaju osjećaj drukčijega identiteta u odnosu na novu okolinu

etnologija i antropologija

dimenzije glave

antropometrijske dimenzije koje se mjere na glavi

etnologija i antropologija

direktni film

stil dokumentarnoga filma koji teži vjernome prikazivanju opažene stvarnosti uz prikrivanje snimateljeva prisustva

etnologija i antropologija