struna tražilica

image shadow

ambilinijsko podrijetlo

sustav srodstva u kojemu se pripadnost rodbinskoj skupini može odrediti ili po majčinoj ili po očevoj liniji

etnologija i antropologija

ambilokalnost

mogućnost odabira matrilokalnosti ili patrilokalnosti

etnologija i antropologija

amelogenin

proteinski produkt gena na spolnim kromosomima s pomoću kojega se utvrđuje spol osobe pri izradbi profila DNK-a

etnologija i antropologija

amoralni familijarizam

etičko načelo prema kojemu odanost najužoj obitelji ima prednost pred korišću za širu zajednicu

etnologija i antropologija

anageneza

preobražaj jedne vrste u novu vrstu tijekom vremena

etnologija i antropologija

analiza diskursa

analiza odnosa između komunikacijske prakse i stvaranja sustava značenja ili znanja u određenome kontekstu i njihova utjecaja na društvene zajednice

etnologija i antropologija

analiza društvene mreže

metoda analize, modeliranja i vizualnoga prikaza društvenih mreža

etnologija i antropologija

analiza okvira

metodološki pristup proučavanju načina na koje interpretacijski okviri oblikuju društveno međudjelovanje

etnologija i antropologija

analiza sadržaja

istraživačka tehnika kojom se na objektivan i sustavan način kvantitativno opisuje sadržaj nekoga teksta

etnologija i antropologija

analiza stabilnih izotopa

metoda analize ljudskih koštanih ostataka s ciljem utvrđivanja prehrambenih navika, mobilnosti i zemljopisnoga podrijetla osoba

etnologija i antropologija