struna tražilica

image shadow

rodenticid

pripravak za suzbijanje glodavaca

poljoprivreda (agronomija)

rogač šljive

bolest šljive koja pri ranim zarazama prouzročuje brži rast zaraženih plodova

poljoprivreda (agronomija)

roščićava svinduša

višegodišnja širokolisna biljka iz porodice leptirnjača koja ima od četiri do šest žutih cvjetova u štitcu

poljoprivreda (agronomija)

rubni palež lista masline

bolest masline koja na vrhu i rubovima plojke prouzročuje nepravilne zone ciglaste boje koje s vremenom postaju sivkaste i jasno su odijeljene od zdravoga dijela lista, a zahvaćeni listovi ne otpadaju

poljoprivreda (agronomija)

ruderalni korov

korov koji obrasta staništa na kojima je čovjekov utjecaj neujednačen i uglavnom povremen

poljoprivreda (agronomija)

rudiment

zakržljali organ koji nema više nikakvu funkciju ili je ona svedena na minimum

poljoprivreda (agronomija)

runjikasti jagušac

dvogodišnja ili višegodišnja širokolisna biljka iz porodice glavočika jezičnjača sa zlatnožutim cvjetnim glavicama i listovima koji na rubu imaju nakostriješene dlake

poljoprivreda (agronomija)

rupičavost lista breskve

bolest breskve koja na listovima prouzročuje nastajanje pjega koje s vremenom ispadaju

poljoprivreda (agronomija)

rupičavost lista šljive

bolest šljive koja na listovima prouzročuje nepravilne pjege na čijim rubovima nastaje plutasto tkivo

poljoprivreda (agronomija)

ruže

porodica drvenastih ili zeljastih biljaka s izmjenično raspoređenim zimzelenim ili listopadnim listovima i pravilnim dvospolnim, rjeđe jednospolnim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)