struna tražilica

image shadow

zaošijanje broda

rotacijsko gibanje broda oko vertikalne osi

tehnologija prometa i transport

zapor lanca

naprava za zadržavanje lanca u poželjnome položaju radi rasterećenja sidrenoga vitla

brodogradnja

zapovjednik broda

ovlaštena osoba koja zapovijeda posadom i svim drugim osobama na brodu i odgovorni je voditelj plovidbenoga pothvata

pravo

zapovjednik jahte

osoba koja upravlja jahtama i jedrilicama

tehnologija prometa i transport

zapreka

objekt koji jedrilica ne može proći bez znatnoga mijenjanja kursa kada jedri točno prema njemu na udaljenosti od jedne svoje duljine trupa od njega

tehnologija prometa i transport

zapremnina s privjescima

istisnuta zapremnina uvećana za zapremninu privjesaka

brodogradnja

zapremnina za bale

zapremnina zatvorenoga teretnog prostora mjerena s unutarnje strane konstruktivnih elemenata

brodogradnja

zapremnina za žito

zapremnina zatvorenoga teretnog prostora određena na temelju teorijskih izmjera i umanjena za zapremninu dijelova konstrukcije

brodogradnja

zarazna bolest

bolest prouzročena patogenim mikroorganizmima

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

zastara

gubitak prava na tražbine iz ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova i tražbine iz ugovora o prijevozu putnika i ugovora o prijevozu stvari brodom zbog neostvarivanja subjektivnoga prava unutar zakonom određenoga vremena

pravo