struna tražilica

image shadow

teorijska visina broda

vertikalna udaljenost na sredini broda od najniže točke teorijskoga rebra do presjecišta teorijskoga rebra i palube

brodogradnja

teorijski gaz

udaljenost između osnovice i plovne vodne linije mjerena okomito na osnovicu

brodogradnja

teorijsko rebro

presjek brodskoga obrisa ravninom okomitom na uzdužnu simetralnu ravninu i ravninu projektne vodne linije

brodogradnja

terestrička navigacija

postupak grafičkoga i analitičkoga rješavanja zadaće vođenja broda motrenjem prirodnih i izgrađenih objekata na obali, moru i dnu mora

geodezija

teret

stvari koje su predmetom prijevoza prema prijevoznome ugovoru uključujući i stvari posade broda i putnika ako su predane brodaru na prijevoz

pravo

teretna podmornica

podmornica za podmorski prijevoz tereta

brodogradnja

teretni brod

brod za prijevoz tereta i najviše dvanaest putnika

brodogradnja

teretni list

neprenosiva prijevozna isprava koja se izdaje nakon što pomorski prijevoznik preuzme robu

pravo

teretni prostor

zatvoreni ili otvoreni prostor za smještanje tereta na brodu

brodogradnja

teretnica

isprava kojom brodar potvrđuje da je radi prijevoza na brod primio teret te se obvezuje da će poslije završetka putovanja teret predati ovlaštenomu imatelju te isprave

pravo