struna tražilica

image shadow

Međunarodna organizacija rada

organizacija koja međunarodnim sporazumima nastoji osigurati zapošljavanje, bolje uvjete rada i položaja radnika

pravo

međunarodna plovidba Jadranskim morem

obalna plovidba Jadranskim morem koja obuhvaća plovidbu među državama na Jadranskome moru

pravo

Međunarodna pomorska organizacija

organizacija u sklopu Organizacije ujedinjenih naroda kojoj su osnovni zadatci unapređivanje sigurnosti plovidbe i navigacije na moru, zaštita okoliša od zagađivanja s brodova i ostali poslovi koji se odnose na sigurnost na moru

tehnologija prometa i transport

Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih uvjeta

pravila za tumačenje trgovinskih uvjeta u međunarodnoj kupoprodaji koja objavljuje i za upotrebu preporučuje Međunarodna trgovinska komora

tehnologija prometa i transport

Međunarodna svjedodžba o baždarenju

brodska isprava u koju su upisani podatci o tonaži broda

pravo

Međunarodna svjedodžba o cijepljenju

brodski zdravstveni dokument u koji se upisuju podatci o cijepljenju protiv kolere, žute groznice i ostalih zaraznih bolesti

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda

međunarodna svjedodžba kojom se potvrđuje da brod udovoljava zahtjevima konvencije SOLAS u vezi sa sigurnosnom zaštitom i pravilnikom ISPS

tehnologija prometa i transport

Međunarodna telekomunikacijska unija

međunarodna organizacija sa zadaćom održavanja, unapređivanja i usklađivanja međunarodne suradnje pri uporabi pomorskih telekomunikacija

elektrotehnika

međunarodni kod za prizemna sinoptička motrenja

sustav šifriranja koji propisuje Svjetska meteorološka organizacija radi jednoobraznoga učinkovitog dojavljivanja podataka sinoptičkih motrenja u najkraćemu obliku

geofizika

Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću

međunarodni kodeks kojim se određuju pravila za siguran rad brodova i sprečavanje zagađivanja

tehnologija prometa i transport