struna tražilica

image shadow

iste uzde

uzde u isti bok dviju jedrilica

tehnologija prometa i transport

istisnina broda

masa vode koju istiskuje trup broda

brodogradnja

istisnuta zapremnina

zapremnina uronjenoga dijela broda određena brodskom formom

brodogradnja

istraživačka podmornica

podmornica za znanstvenoistraživačke djelatnosti

brodogradnja

istraživačka ronilica

ronilica namijenjena znanstvenomu i primijenjenomu istraživanju podmorja

brodogradnja

istraživački brod

specijalni brod za istraživanja i nekomercijalne ekspedicije

brodogradnja

izbacivanje tereta

bacanje tereta u more radi sprečavanja potonuća oštećenoga ili naplavljenoga broda

pravo

izbijač spojne karike

alat za izbijanje zatika spojne karike

brodogradnja

izbjegnuta nezgoda

izvanredni događaj na moru koji je mogao prouzročiti štetne posljedice za ljudske živote, imovinu ili okoliš, ali ih nije prouzročio

tehnologija prometa i transport

izboj krme

bočni pomak krme nastao djelovanjem sile izboja i sile kormila

tehnologija prometa i transport