struna tražilica

image shadow

balansno kormilo

kormilo u kojemu je dio lista kormila ispred osi okretanja

brodogradnja

balast

tekućine ili krute tvari u namjenskim brodskim prostorima koje služe za postizanje željene stabilnosti, gaza i naprezanja trupa

brodogradnja

balisažne oznake

oznake kojima se označuju plovni putovi i upozorava na opasnost kojoj je brod izložen

tehnologija prometa i transport

baraterija

prijevarno djelo koje na štetu broda ili tereta počini zapovjednik ili posada broda

pravo

barber

tanki konop kojim se preko klizača uzde i tračnice mijenja kut glavnoj uzdi

brodogradnja

bark

krstaš s tri do pet jarbola, duljine od 40 do 60 metara, nosivosti od 500 do 1500 tona i s 10 do 18 članova posade

brodogradnja

barograf

barometar sa sustavom za zapisivanje atmosferskoga tlaka

geofizika

baždarenje broda

propisani način određivanja tonaže broda

brodogradnja

baždarska oznaka

oznaka koja se dodjeljuje brodu s dvjema palubama ili više neprekinutih paluba radi primjene odgovarajuće brutotonaže ili netotonaže

brodogradnja

Beaufortova ljestvica

ljestvica za određivanje jačine vjetra prema njegovim učincima na kopnu ili prema stanju morske površine

geofizika