struna tražilica

image shadow

tlak okidanja

tlak na priključnom otvoru za bolesnika potreban za okidanje

terminološke norme

tlak otvaranja ubrizgača goriva (sapnice)

najniži hidraulični tlak pri kojemu počinje istjecati gorivo iz ubrizgača

terminološke norme

tlak u dišnome sustavu ventilatora

tlak na točno određenu mjestu u dišnome sustavu ventilatora

terminološke norme

tlak u ustima

tlak na onome dijelu dišnoga puta bolesnika ili ispitnog uređaja na koji je spojen ventilatorov priključni otvor za bolesnika

terminološke norme

tlak ventilatora

tlak na točno određenu mjestu ventilatora

terminološke norme

tlak zasićene pare

parcijalni tlak vodene pare na danoj temperaturi na sučelju plina-tekućine kad se postigne dinamička ravnoteža između isparavanja i ukapljivanja

terminološke norme

tlak zatvaranja ubrizgača goriva (sapnice)

najviši hidraulički tlak pri kojemu se igla počinje zatvarati

terminološke norme

točka kopčanja

petlja ili prsten koji je sastavni dio odjevnog predmeta na koji se remen ili pojas mogu pričvrstiti

terminološke norme

toplinska izolacija

otpor prijelazu suhe topline vođenjem, konvekcijom i zračenjem

terminološke norme

toplinska obradba

obradba toplinskim procesima

terminološke norme