struna tražilica

image shadow

plutajuće pomagalo

odjevni predmet ili naprava koja kad se pravilno obuče i koristi u vodi osigurava određeni uzgon kako bi se pomoglo korisniku da pluta bez većeg napora u okomitome položaju ili u položaju nagnutome prema natrag s ustima i nosom izvan vode

terminološke norme

poboljšanje

kombinacija svih tehničkih, administrativnih i poslovodnih mjera koje su namijenjene poboljšanju ovisnosti nekog elementa, bez promjene zahtijevane funkcije toga elementa

terminološke norme

poboljšavanje kvalitete

dio upravljanja kvalitetom usmjeren na povećanje sposobnosti ispunjenja zahtjeva za kvalitetu

terminološke norme

poboljšavanje slike

postupak kojim se podiže kvaliteta slike poboljšanjem kontrasta i/ili sposobnosti razdvajanja ili smanjenjem šuma

terminološke norme

podijeljena pregača

pregača kojoj je zaštitna površina okomito podijeljena u području natkoljenice i ograničena za svaku nogu zasebno

terminološke norme

podloška za prilagođivanje podizanja igle

podloška pomoću koje se prilagođuje zaustavljanje podizanja igle

terminološke norme

podloška za prilagođivanje tlaka

podloška pomoću koje se prilagođuje sila opruge na iglu

terminološke norme

podrška održavanju

potrebna sredstva, usluge i upravljanje da se provede održavanje

terminološke norme

područja udara

područja tijela s najvećim rizikom od udara

terminološke norme

područje normizacije

skupina srodnih predmeta normizacije

terminološke norme