struna tražilica

image shadow

odijelo za putnike u helikopteru

odijelo koje putnik u helikopteru stalno nosi tijekom leta preko ili u blizini vode, namijenjeno za zaštitu u slučaju pada ili prisilnog slijetanja

terminološke norme

odijelo za spašavanje u hladnoj vodi

odijelo za zaštitu od pothlađivanja u vodi oblikovano tako da omogući brzo oblačenje u slučaju neizbježnoga neželjenog uranjanja u hladnu vodu

terminološke norme

odijelo za zaštitu od hladnoće

odijelo za zaštitu od pothlađivanja u vodi oblikovano za uobičajeno nošenje kada postoji mogućnost slučajnoga pada u hladnu vodu, ali koje korisniku omogućuje fizički rad do te mjere da može raditi, a da mu ne stvara prekomjernu smetnju

terminološke norme

odijelo za zaštitu od pothlađivanja u vodi

odijelo namijenjeno za zaštitu korisnika od utjecaja koji se javljaju pri uranjanju u hladnu vodu

terminološke norme

odjeća za zaštitu od radioaktivnog zagađenja

zaštitna odjeća namijenjena za zaštitu kože i, ako je potrebno, dišnih putova od radioaktivnog zagađenja

terminološke norme

odjevni predmet

komad odjeće koji se može sastojati od jednog ili više slojeva

terminološke norme

odlagalište

mjesto na koje se odlaže otpad na zemlju ili u zemlju, tj. u podzemlje

terminološke norme

odlaganje

odlaganje mulja na zemljište, bez uporabe

terminološke norme

odlaganje

bilo koji postupak utvrđen dodatkom II, A (91/156/EEC)

terminološke norme

odlaganje

djelatnost stavljanja otpada na odlagalište

terminološke norme