struna tražilica

image shadow

napuhavajuće pomagalo za plutanje

pomagalo za plutanje kojemu se uzgon stvara napuhavanjem plinom iz boce sa stlačenim plinom ili ustima

terminološke norme

nazivna dužina

udaljenost od bolesnikova kraja vratne pločice do bolesnikova kraja cijevi dužinom srednje linije

terminološke norme

nazivni zaštitni faktor (100:IL)

omjer koncentracije zagađivala u okolnoj atmosferi i koncentracije zagađivala u odijelu

terminološke norme

nazofaringealni dišni put

naprava kojom se održava dišni put kroz nos i ždrijelo

terminološke norme

nazotrahealna cijev

trahealna cijev koja se umeće kroz nos u traheju

terminološke norme

nazuvica

dio priključka koji je gurnut i učvršćen u lumen cijevi

terminološke norme

nedatirano upućivanje na norme

upućivanje na norme koje jednu ili više određenih norma naznačuje na takav način da se naknadne preradbe te norme ili tih norma primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis

terminološke norme

neelektrični detonator

detonator koji se aktivira udarnom cjevčicom ili na drugi način koji ne uključuje električnu pobudu kao primarni način paljenja

terminološke norme

negativni tlak

tlak manji od okolnoga atmosferskog tlaka

terminološke norme

nehomogeni materijal

materijal koji sadrži male količine vodljivih niti koje su kroz njega raspoređene u zasebnu mrežu ili materijal koji je premazan ili presvučen polimernim ili metalnim materijalima gdje se električna svojstva sastavnica materijala međusobno bitno razlikuju

terminološke norme