struna tražilica

image shadow

instalacija na vodi

svaka građevina ili plovilo koje je trajno ili privremeno smješteno na moru ili udaljeno od obale na jezeru ili rijeci i koje nije obuhvaćeno drugim međunarodnim propisima

terminološke norme

interval usporenja

razlika u vremenu kašnjenja između dva susjedna broja detonatora u seriji

terminološke norme

injektiranje u duboku bušotinu

ubacivanje otpada koji se može pumpati u bušotine, slana nalazišta ili prirodne geološke pukotine, itd.

terminološke norme

iskaz

odredba koja prenosi informaciju

terminološke norme

isključenje

prekid rada planiran unaprijed zbog održavanja ili drugih razloga

terminološke norme

iskoristivo područje zacrnjenja

područje optičke gustoće na radiogramu koje se upotrebljava pri interpretaciji slike

terminološke norme

isparivački ovlaživač

ovlaživač koji tekućinu doprema uglavnom u obliku pare

terminološke norme

ispitivanje

određivanje jedne ili više značajka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupkom

terminološke norme

ispitivanje prijenosa detonacije

ispitivanje za utvrđivanje najveće udaljenosti na kojoj je punjenje davatelja sposobno inicirati punjenje primatelja

terminološke norme

ispitivanje udovoljavanja zahtjevima

ispitivanje koje se provodi kako bi se pokazalo udovoljavaju li značajka ili svojstvo nekog elementa navedenim zahtjevima

terminološke norme