struna tražilica

image shadow

brzina detonacije

brzina kojom putuje detonacija kroz stupac eksplozivnog punjenja ili kroz punjenje u m/s

terminološke norme

brzina permeacije

masa ispitne kemikalije koja permeira kroz uzorak u jedinici vremena i po jedinici površine

terminološke norme

brzina promjene okidnoga tlaka

brzina promjene tlaka na priključnom otvoru za bolesnika, potrebna za okidanje

terminološke norme