struna tražilica

image shadow

Zajedničke konzularne upute o vizama za diplomatske misije i konzularne urede

instrument u okviru zajedničke vizne politike koji propisuje postupak i uvjete koji se primjenjuju prilikom izdavanja jedinstvenih viza

pravo

Zajednički forum EU-a za transferne cijene

forum koji je Komisija uspostavila 2002. radi rješavanja praktičnih problema u određivanju transfernih cijena i koji se sastoji od po jednoga stručnjaka iz poreznih tijela svake države članice i po deset stručnjaka iz privatnoga sektora, a predstavnici država pristupnica i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj su promatrači

pravo

Zajednički istraživački centar

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za pružanje neovisne znanstvene i tehnološke potpore oblikovanju europskih politika

pravo

zajednički odbor za ponovni prihvat

odbor koji se osniva radi nadzora primjene sporazuma o ponovnome prihvatu između Unije i treće zemlje i koji odlučuje o tumačenju i dogovorima potrebnim za njegovu provedbu te o njegovim izmjenama i dopunama

pravo

zajednički operativni program

prekogranični program operativne suradnje na kopnenim i morskim granicama koji se dogovara za svaku granicu na odgovarajućemu teritoriju te uključuje odgovarajuće teritorijalne jedinice jedne države članice ili više njih odnosno jedne partnerske države ili više njih

pravo

zajednički pothvat

udruživanje poduzetnika radi ostvarenja zajedničkoga cilja

pravo

zajednički pristup

pristup koji se postiže međusobnim solidarnim savjetovanjem država članica u okviru Europskoga vijeća i Vijeća Europske unije o svakome pitanju vanjske i sigurnosne politike od općega interesa, a prije poduzimanja bilo kakva djelovanja na međunarodnoj sceni ili preuzimanja bilo koje obveze koja bi mogla utjecati na interese Unije

pravo

Zajednički referentni okvir

opcionalni instrument koji sadržava načela, definicije i model pravila europskoga ugovornog prava, a rezultat je zajedničkoga rada europskih skupina znanstvenika u okviru Zajedničke mreže o europskome privatnom pravu

pravo

zajednički stav

instrument za postizanje sustavnije i koordinirane zajedničke vanjske i sigurnosne politike usuglašavanjem radi učinkovitijega zajedničkog funkcioniranja različitih pravnih sustava u EU-u

pravo

zajednički vladajući položaj

vladajući položaj dvaju ili više pravno neovisnih poduzetnika koji u odnosu na svoje takmace, dobavljače i/ili potrošače nastupaju ili djeluju zajednički na određenome tržištu

pravo