struna tražilica

image shadow

Vijeće za rad, socijalnu politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri država članica zaduženi za rad, socijalnu politiku, zaštitu potrošača, zdravstvo i jednake mogućnosti sa zadaćom podizanja standarda i kvalitete života građana

pravo

Vijeće za regionalnu suradnju

tijelo za regionalnu suradnju u kojoj države Jugoistočne Europe, Europska komisija i međunarodni donatori zajednički odlučuju o projektima značajnima za razvitak Jugoistočne Europe

pravo

Vijeće za vanjske poslove

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri vanjskih poslova i, dva puta godišnje, ministri obrane država članica te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

pravo

Vijeće za zaštitu okoliša

sastav Vijeća Europske unije u čijemu zasjedanju sudjeluju ministri zaštite okoliša država članica s ciljem unapređenja usklađenoga, uravnoteženog i trajnog razvoja gospodarskih aktivnosti uz očuvanje visoke razine kvalitete okoliša

pravo

visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

glavni koordinator i predstavnik zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije koji predsjeda Vijećem za vanjske poslove, jedan je od potpredsjednika Komisije odgovoran za njezine obveze u pogledu vanjskih odnosa i za usklađivanje drugih vidova vanjskoga djelovanja Unije, a bira ga Europsko vijeće odlučujući kvalificiranom većinom uz suglasnost predsjednika Komisije

pravo

višegodišnji financijski okvir

financijski program koji ograničuje rashode Unije za razdoblje od najmanje pet godina utvrđujući godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za preuzimanje obveza po kategorijama rashoda i godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za plaćanja

pravo

višesektorski kolektivni ugovor

kolektivni ugovor koji pokriva više sektora, a sklapaju ga temeljem čl. 154. i 155. UFEU-a europski socijalni partneri koji predstavljaju određene sektore

pravo

viza

dozvola koju izdaje zamoljena država za ulazak radi planiranoga boravka u državi članici ili više država članica u trajanju od najviše tri mjeseca ili za ulazak radi tranzita preko teritorija te države članice ili više država članica, osim u slučajevima tranzita u zračnim lukama

pravo

viza s ograničenim teritorijalnim važenjem

viza koja vrijedi na teritoriju samo jedne države članice ili nekoliko njih

pravo

vizni informacijski sustav

informacijski sustav za razmjenu viznih podataka između država članica

pravo