struna tražilica

image shadow

ugovor o prodaji

ugovor temeljem kojega trgovac predaje ili se obvezuje predati robu potrošaču u vlasništvo, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu, uključujući ugovore koji za predmet imaju i robu i usluge

pravo

ugovor o prodaji financijskih usluga sklopljen na daljinu

ugovor između trgovca i potrošača čiji je predmet pružanje financijskih usluga, a sklopljen je u okviru organizirane prodaje proizvoda ili usluga trgovca koji prije i u vrijeme sklapanja ugovora, za potrebe sklapanja takva ugovora, isključivo upotrebljava jedno sredstvo daljinske komunikacije ili više njih

pravo

ugovor o pružanju usluga

ugovor, različit od ugovora o prodaji, temeljem kojega trgovac potrošaču pruža ili se obvezuje pružiti uslugu, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu usluge

pravo

ugovor o razmjeni

ugovor kojim se potrošač, uz plaćenu naknadu, uključuje u sustav razmjene koji mu omogućuje pristup smještaju za noćenje ili drugim uslugama u zamjenu za ustupanje drugim osobama privremenoga uživanja u pravima koja proizlaze iz potrošačeva ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine

pravo

ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija trgovca

ugovor sklopljen u vrijeme izleta koji je organizirao trgovac izvan svojih poslovnih prostorija, u vrijeme posjeta trgovca domu potrošača, domu drugoga potrošača ili radnomu mjestu potrošača

pravo

ugovor sklopljen na daljinu

potrošački ugovor sklopljen u okviru organizirane prodaje proizvoda ili organiziranoga pružanja usluga trgovca koji za potrebe sklapanja takva ugovora isključivo upotrebljava jedno sredstvo daljinske komunikacije ili više njih

pravo

Ugovori

međunarodni ugovori između država osnivačica Zajednica/Unije, Europske unije i njezinih država članica, između država članica i između Europske unije i država pristupnica, ovisno o vrsti Ugovora, koji obuhvaćaju Osnivačke ugovore, uključujući protokole, deklaracije i dodatne sporazume, Sporazum o zajedničkim tijelima iz 1957., Ugovor o spajanju iz 1965., Ugovore o pristupanju, Jedinstveni europski akt iz 1986., Ugovor iz Maastrichta iz 1992., Ugovor iz Amsterdama iz 1997., Ugovor iz Nice iz 2001. i Ugovor iz Lisabona iz 2007.

pravo

ugovorna odgovornost Unije

odgovornost Unije za ispunjenje privatnopravnih i javnopravnih ugovora za koju je mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovor o kojemu je riječ

pravo

unifikacija prava

zakonodavni proces čiji je cilj ujednačavanje prava različitih država

pravo

unutarnja granica

kopnena granica između država članica, kao i granica u zračnim lukama, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija neposredni međunarodni promet isključivo s teritorija i na teritorij Unije

pravo