struna tražilica

image shadow

regulatorni okvir za kemikalije

pravni okvir Europske unije za kemikalije koji obvezuje na njihovu registraciju, evaluaciju, autorizaciju te ograničavanje na temelju ocjene rizika

pravo

regulirana profesija

profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje odnosno jedan od načina obavljanja djelatnosti izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, pa je tako uporaba stručnoga naziva koji je ograničen na nositelje određenih stručnih kvalifikacija jedan od uvjeta obavljanja djelatnosti

pravo

Revizorski sud

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga člana iz svake države članice, koja obavlja vanjsku reviziju prihoda i izdataka u Uniji, odnosno nadzire financijsko poslovanje Unije

pravo

rezervirani ugovori

ugovori koji se sklapaju temeljem postupka javne nabave u kojemu je pravo sudjelovanja rezervirano za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenomu programu zapošljavanja ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50 % osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih

pravo

rezident europodručja

pojedinac ili jedinica koja prema Europskom sustavu računa ima središte gospodarskoga interesa na gospodarskome prostoru države članice čija je valuta euro

pravo

rezidentna kreditna institucija

kreditna institucija sa sjedištem gospodarskoga interesa na području određene države članice

pravo

Rimski ugovori

ugovori potpisani 25. ožujka 1957. u Rimu radi utemeljenja Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju

pravo

roba široke potrošnje

svaka materijalna pokretna stvar osim one koja se prodaje u ovršnome postupku ili na drugi način po sili zakona, osim struje te vode i plina kad nisu namijenjeni za prodaju u ograničenoj ili određenoj količini

pravo

ruralni razvoj

usmjerenost na unapređenje gospodarskoga rasta, modernizaciju, povećanje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje okvira za zadovoljavanje primarnih potreba kao što su obrazovanje, zdravstvo i opskrba vodom ruralnih područja

pravo