struna tražilica

image shadow

područje slobode, sigurnosti i pravde

područje bez unutarnjih granica u kojemu je osigurana sloboda kretanja osoba zajedno s odgovarajućim mjerama vezanima uz kontrolu vanjskih granica, azil, migracije, vize, pravosudnu suradnju u građanskim stvarima te policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

pravo

poduzetnik

pravna ili fizička osoba ili entitet koji nema pravnu osobnost, a obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njezin pravni status i način financiranja

pravo

poduzetnik u teškoćama

poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak

pravo

pogranično područje

područje koje ne prelazi 30 kilometara od granice, a čija se upravna nadležnost uređuje bilateralnim sporazumima

pravo

pojačana kvalificirana većina

većina potrebna kad Vijeće odlučuje bez prijedloga Komisije ili visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koja mora uključivati najmanje dvije trećine država članica, a od 1. studenoga 2014. morat će obuhvaćati najmanje 72 % članova Vijeća i 65 % stanovništva Unije

pravo

pojačana suradnja

bliža međusobna suradnja država članica u okviru nadležnosti koje nisu isključive nadležnosti EU-a radi unapređivanja ciljeva Unije, zaštite njezinih interesa i jačanja procesa integracije

pravo

pojedinačno izuzeće

izuzimanje od zabrane pojedinačnoga sporazuma koji ograničuje tržišno natjecanje zbog toga što ispunjava propisane uvjete

pravo

pojednostavnjeni postupak revizije Ugovora

postupak revizije Ugovora koji Europskomu vijeću može predložiti vlada bilo koje države članice, Europski parlament ili Komisija, a može se odnositi na reviziju svih ili dijela odredaba trećega dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije koje se odnose na unutarnje politike i djelovanje Unije

pravo

Pojmovnik Eurovoc

višejezični pojmovno organizirani višedisciplinarni vokabular pojmova za sva područja aktivnosti EU-a

pravo

pokajnički program

oslobođenje od kazne ili smanjivanje kazne poduzetnicima koji prijave postojanje kartela i daju o tome relevantne informacije

pravo