struna tražilica

image shadow

načelo jednakoga postupanja

načelo prava EU-a prema kojemu se prema državljanima svih država članica mora u svakoj državi članici postupati kao i prema domaćim državljanima, osim ako Ugovorima nije što posebno određeno

pravo

načelo jednokratne dodjele

načelo kojim se sprečava ponovna dodjela državnih potpora za sanaciju i restrukturiranje koje bi poduzetnika umjetno održavale u poslovanju tako da se primatelju potpora ne smije dodijeliti dodatna državna potpora za sanaciju i restrukturiranje u roku od deset godina

pravo

načelo lojalne suradnje

načelo prema kojemu si Unija i države članice kroz iskrenu suradnju i uz puno uzajamno poštovanje međusobno pomažu pri obavljanju zadaća koje proizlaze iz Ugovora

pravo

načelo lojalnosti Uniji

načelo prema kojemu su države članice dužne poduzimati sve odgovarajuće mjere opće ili posebne naravi da osiguraju ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovora ili su rezultat akata institucija Europske unije i prema kojemu su dužne olakšavati ostvarivanje zadaća Unije i ne poduzimati nikakve mjere koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unije

pravo

načelo nadređenosti prava Unije

načelo prava EU-a koje određuje da pravo Unije ima prednost u primjeni pred nacionalnim pravom države članice te se odredbe nacionalnoga propisa koji je u koliziji s izravno važećim propisom EU-a neće primijeniti

pravo

načelo nediskriminacije

načelo prava EU-a koje obuhvaća načelo zabrane diskriminacije i načelo jednakoga postupanja

pravo

načelo neovisnosti središnjih banaka

načelo prema kojemu Europska središnja banka i nacionalne središnje banke država članica izvršavaju svoje ovlasti i obavljaju zadaće i dužnosti bez utjecaja ili primanja naputaka od institucija, tijela, ureda i agencija Unije ili vlade država članica

pravo

načelo obračunske jedinice

proračunsko načelo kojim se utvrđuje da se opći proračun EU-a planira i izvršava u eurima te da se računi iskazuju u eurima

pravo

načelo odgovornosti države za štetu

načelo razvijeno praksom Suda Europske unije koje određuje da je svaka država članica dužna fizičkim i pravnim osobama nadoknaditi štetu nastalu zbog neizvršavanja svojih obveza iz Ugovora

pravo

načelo opadajuće proporcionalnosti

načelo kojim se uređuje da broj zastupničkih mjesta u Europskome parlamentu svake države članice mora varirati u skladu s njezinim brojem stanovnika tako da svaki zastupnik iz države članice s većim brojem stanovnika predstavlja više građana od zastupnika iz države članice s manjim brojem stanovnika, ali također da ni jedna država članica s manjim brojem stanovnika nema više zastupničkih mjesta od države članice s većim brojem stanovnika

pravo