struna tražilica

image shadow

kompenzacijska mjera

mjera koja se poduzima uz državnu potporu za sanaciju i restrukturiranje radi izbjegavanja narušavanja tržišnoga natjecanja

pravo

komplementarna nadležnost

nadležnost pri kojoj je Unija nadležna za provođenje mjera podržavanja, koordiniranja i dopunjavanja mjera država članica u određenim područjima i pod uvjetima utvrđenima Ugovorima, bez oduzimanja njihove nadležnosti u tim područjima

pravo

Kompromis iz Ioannine

sporazum koji omogućuje državama članicama koje smatraju da usvajanje određenoga akta ugrožava njihove vitalne interese, a koje ne mogu postići blokirajuću manjinu za zaustavljanje usvajanja akta, da zahtijevaju preispitivanje akta i prema kojemu Vijeće mora učiniti sve što je u njegovoj moći da bi u razumnome vremenskom razdoblju države članice postigle zadovoljavajuće rješenje prihvatljivo kvalificiranoj većini

pravo

komunitizacija

postupak kojim se ovlasti reguliranja međuvladinom metodom iz drugoga i trećega stupa prenose na rješavanje metodom Zajednice u prvi stup, po kojoj se interesi Zajednice najbolje štite kad u tome sudjeluju sve nadležne institucije EU-a prema načelu supsidijarnosti

pravo

konačnost namire

stanje namire u kojemu nacionalna središnja banka ili Europska središnja banka u kojoj je inicirano plaćanje ili sudionik koji je inicirao plaćanje ne može opozvati, prebiti ili poništiti izvršenje platnoga naloga, a ono se ne može opozvati, prebiti ili poništiti ni u slučaju stečajnoga postupka u odnosu na sudionika, osim u slučajevima manjkavosti temeljnih transakcija ili platnih naloga

pravo

koncentracija od značaja za Zajednicu

koncentracija poduzetnika koji imaju ukupne prihode koji premašuju propisane pragove i koja zbog toga zahtijeva ocjenu Europske komisije ograničuje li se učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjemu tržištu

pravo

koncentracija poduzetnika

koncentracija koja nastaje trajnom promjenom kontrole nad poduzetnikom koja se stječe pripajanjem ili spajanjem, odnosno stjecanjem izravne ili neizravne kontrole ili prevladavajućega utjecaja

pravo

koncentracija tržišta

funkcija broja poduzetnika i njihovih udjela u ukupnoj proizvodnji

ekonomija

koncentrični krugovi

skupine europskih država koje ostvaruju različite razine integracije

pravo

koncesija za javne radove

pravni odnos uređen ugovorom čiji je predmet izvođenje radova ili projektiranje i izvođenje radova, a koji se odnose na jednu djelatnost ili više djelatnosti određenih zakonom kojim se uređuje pojedina koncesija ili navedenih u Dodatku I. propisa kojim se uređuje javna nabava ako se naknada za javne radove sastoji samo od prava na gospodarsko korištenje radova ili od toga prava zajedno s plaćanjem

pravo