struna tražilica

image shadow

jedinstveni prostor plaćanja u eurima

područje na kojemu potrošači, poduzetnici i drugi gospodarski subjekti mogu obavljati i primati elektroničke platne transakcije u eurima pod istim uvjetima, pravima i obvezama, a s ciljem potpunoga ukidanja razlika između prekograničnih i nacionalnih platnih transakcija u eurima unutar toga područja

pravo

jedinstveni rječnik javne nabave

jedinstveni klasifikacijski sustav za javnu nabavu čiji je cilj ujednačenje naziva kojima se naručitelji koriste pri opisu predmeta ugovora na svim službenim jezicima Unije i istim alfanumeričkim oznakama

pravo

jedinstveni šalter

jedinstveno mjesto za obavljanje administrativnih formalnosti ili pribavljanje potrebnih informacija umjesto kontaktiranja s nekoliko državnih tijela

pravo

jedinstveno tržište

stupanj ekonomske integracije u kojemu uz postojanje carinske unije i poštivanja sloboda kretanja robe, radnika, usluga i kapitala postoje i usklađeni nacionalni propisi država članica o proizvodima

pravo

jedinstvo tržišta

načelo zajedničke poljoprivredne politike Europske unije koje se temelji na slobodnome kretanju poljoprivrednih proizvoda i jedinstvu cijena unutar država članica Europske unije

pravo

jednake mogućnosti

postojanje uvjeta za ukidanje diskriminacije i omogućivanje pravednoga odabira u javnoj sferi

pravo

jednako postupanje

načelo da se prema građanima Unije i članovima njihovih obitelji, u dosegu odredaba Osnivačkih ugovora, u istoj ili sličnoj situaciji postupa kao i prema državljanima države članice domaćina

pravo

jednako primjenjiva mjera

mjera koja je načelno jednako primjenjiva na domaće proizvode i proizvode iz drugih država članica, ali u praksi stvara veći teret za proizvode iz drugih država članica što je posljedica postojanja dvostrukoga tereta za strane proizvode te je suprotna odredbama o slobodi kretanja robe u Uniji

pravo

jednoglasnost

ispunjavanje uvjeta da prije prihvaćanja odluke sve države članice u Vijeću budu usuglašene

pravo

jednostrani učinci

učinci horizontalne koncentracije koji mogu značajno onemogućiti učinkovito tržišno natjecanje uklanjanjem bitnih tržišnih pritisaka na jednoga poduzetnika ili više njih zbog čega se povećava njegova tržišna snaga bez upuštanja u usklađeno djelovanje

pravo