struna tražilica

image shadow

Glavna uprava za proračun

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za osiguravanje sredstava potrebnih za provođenje politika Unije, razborito upravljanje sredstvima Unije te vođenje računa o uporabi namjenskih sredstava

pravo

Glavna uprava za proširenje

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za provedbu politike proširenja Europske unije

pravo

Glavna uprava za razvoj i suradnju EuropeAid

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za osmišljavanje europske razvojne politike i za dodjelu pomoći širom svijeta

pravo

Glavna uprava za regionalnu politiku

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje regionalne politike

pravo

Glavna uprava za trgovinu

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za provođenje zajedničke trgovinske politike u EU

pravo

Glavna uprava za tržišno natjecanje

organizacijska jedinica Europske komisije zadužena za tržišno natjecanje uključujući državne potpore

pravo

Glavna uprava za unutarnje poslove

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za politiku unutarnjih poslova koja osigurava sigurniju Europu kroz borbu protiv terorizma i organiziranoga kriminala poticanjem policijske suradnje i spremnošću za brzo reagiranje u slučaju krize, kao i poduzimanje akcija protiv ilegalnoga trgovanja oružjem i ljudima, koja radi na promjeni propisa povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece i na suzbijanju dječje pornografije, na ostvarivanju zajedničkoga europskog sustava azila i Europske sigurnosne strategije

pravo

Glavna uprava za unutarnje tržište i usluge

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje unutarnjega tržišta i usluga

pravo

Glavna uprava za usmeno prevođenje

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za obavljanje usluga usmenoga prevođenja, uključujući i konferencijsko prevođenje

pravo

Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za pitanja zapošljavanja, slobodno kretanje radnika, usklađivanje programa socijalnoga osiguranja, radnih uvjeta i socijalne uključenosti

pravo