struna tražilica

image shadow

Europolova jedinica za droge

jedinica odgovorna za suzbijanje ilegalne trgovine narkoticima kroz suradnju policija i carina osnovana 1993. kao preteča Europola

pravo

Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav

regulatorna agencija za politiku EU-a koja upravlja nizom aktivnosti koje se odnose na europske programe za satelitsko pozicioniranje i navigaciju

pravo

Europska agencija za kemikalije

agencija Europske unije koja vodi postupke registracije, evaluacije, autorizacije i ograničenja za kemikalije radi osiguranja dosljednosti i pružanja dodatnih informacija o kemikalijama kako bi se osiguralo njihovo sigurno korištenje i kompetitivnost europske industrije

pravo

Europska agencija za kontrolu ribarstva

agencija za politiku EU-a uspostavljena radi operativne koordinacije kontrole ribarstva i inspekcijskih aktivnosti te suradnje država članica i radi pomaganja u jedinstvenoj i učinkovitoj primjeni i provođenju Zajedničke ribarstvene politike

pravo

Europska agencija za lijekove

regulatorna agencija za politiku Europske unije sa zadaćom zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i životinja te nadzora nad lijekovima za humanu i veterinarsku primjenu

pravo

Europska agencija za nadzor banaka

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u područjima bankarstva, platnoga prometa, uređenja i nadzora elektroničkoga novca

pravo

Europska agencija za obnovu

agencija EU-a zadužena za vođenje glavnih programa pomoći EU-a u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, na Kosovu i Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji

pravo

Europska agencija za okoliš

agencija osnovana radi podržavanja održivoga razvoja i postizanja mjerljivoga napretka u očuvanju prirodnoga okoliša u Europi

pravo

Europska agencija za pomorsku sigurnost

agencija EU-a sa zadaćama pružanja tehničke i znanstvene pomoći u primjeni propisa EU-a na području pomorske sigurnosti i sprečavanju onečišćenja izazvana pomorskim prometom kao i u primjeni i procjeni učinkovitosti poduzetih mjera

pravo

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana da osigura da radna mjesta u EU-u budu što manje rizična za zdravlje i za sigurnost zaposlenika te da omogući lakši protok informacija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

pravo