struna tražilica

image shadow

dopušteni rizik pogreške

rizik pogreške koji se smatra dopuštenim pri provođenju unutarnje kontrole rashoda Unije uzimajući u obzir troškove koji bi nastali provedbenim kontrolama za osiguranje nultoga rizika u odnosu na korist takvih kontrola

pravo

dopuštenost zahtjeva za donošenje prethodne odluke

skup uvjeta koje zahtjev za donošenje prethodne odluke postavljen Sudu Europske unije mora ispuniti da bi bio dopušten

pravo

dovoljna sredstva

sredstva koja su građaninu Unije ili državljaninu treće zemlje dovoljna da uzdržava sebe i članove svoje obitelji tijekom boravka u drugoj državi članici, odnosno na teritoriju Unije, kako ne bi pali na teret sustavu socijalne skrbi države članice domaćina

pravo

dozvola za malogranični promet

isprava koja osobi s prebivalištem u pograničnome području daje pravo na prelazak vanjske kopnene granice na određeno vrijeme radi društvenih, kulturnih, gospodarskih, obiteljskih ili sličnih razloga bez obveze pribavljanja vize

pravo

druga obrazovna prilika

mogućnost školovanja u sklopu europskoga pilot-projekta koji je 1995. pokrenula Komisija kao pokušaj nadoknade propuštenih obrazovnih prilika isključenim mladim ljudima

pravo

drugi stup

stup u strukturi Europske unije koji je od 1993. do 2009. godine obuhvaćao zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i u kojemu su se odluke donosile metodom međuvladine suradnje

pravo

društvo države članice

društvo koje se prema poreznim propisima države članice smatra rezidentnim radi oporezivanja, a koje se prema sporazumu o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja sklopljenom s trećom zemljom ne smatra rezidentnim radi oporezivanja izvan Unije

pravo

društvo kći

društvo čiji kapital uključuje udio društva majke

pravo

društvo majka

društvo čiji udio u kapitalu društva druge države članice iznosi najmanje 10 %

pravo

društvo primatelj

društvo koje prima imovinu i obveze ili jednu gospodarsku cjelinu ili više gospodarskih cjelina prenesenoga društva

pravo