struna tražilica

image shadow

zaštopavanje

začepljenje nastalo nagomilavanjem čestica tla i drugih materijala unutar proizvoda koje prouzročuje smanjenje hidrauličke učinkovitosti

građevinarstvo

zatvarač

uređaj koji omogućuje upravljanje vodom na izgrađenim hidrotehničkim sustavima

građevinarstvo

zatvaračnica

prostorija s opremom za otvaranje i zatvaranje zatvarača

građevinarstvo

zaustavna preglednost

duljina zaustavljanja pred nepomičnom zaprekom

građevinarstvo

zaustavni put

duljina puta koju vlak prijeđe od početka kočenja do potpunoga zaustavljanja

građevinarstvo

zaustavni trak

neprekinuti trak na autocestama i prema potrebi cestama prvoga razreda za zaustavljanje vozila radi kvara, brisanja vjetrobrana, slabosti vozača i slično

građevinarstvo

zavoj

element kojim se opisuje zakrivljenost trase ceste

građevinarstvo

završna situacija

novčani dokument o obračunu obavljenih građevnih radova koji se izrađuje nakon završetka svih radova i služi kao podloga za konačni obračun radova

građevinarstvo

završno izvješće

dokument koji ukratko opisuje povijest projekta s osnovnim ciljem poboljšanja izvedbe budućih projekata

građevinarstvo

zbijeno nekoherentno tlo

nekoherentno tlo kod kojega je postotak indeksa zbijenosti u rasponu vrijednosti od 65 do 85

građevinarstvo