struna tražilica

image shadow

vlačna čvrstoća po širini uzorka

najveće vlačno naprezanje koje uzorak po svojoj širini podnosi tijekom vlačnoga ispitivanja

građevinarstvo

vlačna čvrstoća spoja

najveća vlačna otpornost spoja nastaloga šivanjem ili spajanjem dviju ili više ravninskih struktura

građevinarstvo

vlačna deformacija

omjer vrijednosti produljenja razmaka među ticalima osjetila za pomak i početne vrijednosti mjerne duljine

građevinarstvo

vlačni članak

dio natege preko kojega se unosi sila prednapinjanja u armiranobetonski sklop

građevinarstvo

vlačni pilot

pilot opterećen silom izdizanja prouzročenom djelovanjem velikih momenata prevrtanja kod veoma visokih i vitkih građevina

građevinarstvo

vlačni uređaj

uređaj na željezničkim vozilima namijenjen međusobnome povezivanju vozila i prenošenju vučne sile od vučnoga vozila

građevinarstvo

vlačno ispitivanje

ispitivanje mehaničkih svojstava materijala izloženoga vlačnim naprezanjima

građevinarstvo

vlačno naprezanje na granici popuštanja

vlačno naprezanje pri kojemu se povećana deformacija događa bez povećanja naprezanja

građevinarstvo

vlačno naprezanje po poprečnome presjeku

vlačna sila po površini poprečnoga presjeka uzorka prije opterećenja koja djeluje na uzorak pri kratkotrajnome ispitivanju

građevinarstvo

vlačno naprezanje po širini uzorka

vlačna sila po jedinici širine koja djeluje na uzorak u bilo kojemu trenutku pri kratkotrajnome ispitivanju

građevinarstvo