struna tražilica

image shadow

upravljanje

usklađene radnje za usmjeravanje organizacije i upravljanje njome

građevinarstvo

upravljanje ljudskim resursima projekta

postupci organizacije i upravljanja projektnim timom

građevinarstvo

upravljanje portfeljom

centralizirano upravljanje koje uključuje identificiranje, određivanje prioriteta, dodjeljivanje ovlasti, upravljanje i nadzor nad projektima, programima i drugim poslovima radi postizanja specifičnih strateških poslovnih ciljeva

građevinarstvo

upravljanje projektom

primjena znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti, kako bi se zadovoljili projektni zahtjevi

građevinarstvo

urbana hidrologija

grana hidrologije koja se bavi otjecanjem s naseljenih i gradskih područja čiji se znatan dio sastoji iz međusobno bliskih i nepristupačnih površina i uređenoga zemljišta pod vegetacijom

građevinarstvo

ured za upravljanje projektima

organizacijska jedinica kojoj su dodijeljene različite odgovornosti povezane s centraliziranim i koordiniranim upravljanjem projektima iz njezina djelokruga

građevinarstvo

uređaj za izravni posmik

uređaj u obliku dvodijelne kutije koji služi za mjerenje deformabilnosti i čvrstoće uzoraka tla pri smičnome naprezanju

građevinarstvo

uronjena težina tla

težina tla umanjena zbog djelovanja uzgona koji smanjuje intenzitet gravitacijske sile na čestice tla

građevinarstvo

urušivanje

iznenadan gubitak nosivosti konstrukcije, konstrukcijskoga elementa, tla ili stijene koji završava padom

građevinarstvo

usjek

zemljani objekt omeđen tlom na trima stranama, dobiven iskopom određenoga poprečnoga profila u zemlji

građevinarstvo