struna tražilica

image shadow

tesar

građevni radnik koji obavlja tesarske radove pri gradnji i rekonstrukciji drvenih konstrukcija i drugih drvenih elemenata

građevinarstvo

tesarski pogon

građevni pogon za skladištenje, obradbu, pripremu i čišćenje drvene građe za potrebe gradnje

građevinarstvo

tesarski radovi

krojenje, tesanje, rezanje i sastavljanje drvene građe

građevinarstvo

timski rad

rad u maloj strukturiranoj skupini u kojoj postoji jasna profesionalna podjela zadataka među stručnjacima različitih profila

građevinarstvo

tip tračnice

oblik i veličina poprečnoga presjeka tračnice propisani normom

građevinarstvo

tkani geotekstil

geotekstil koji je nastao ispreplitanjem dvaju ili više skupova prediva, niti, traka ili drugih elemenata, obično pod pravim kutom

građevinarstvo

tlačna deformacija

omjer između vrijednosti smanjene debljine i nominalne debljine

građevinarstvo

tlačna proba cjevovoda

provjera pogonske upotrebljivosti radi dokaza pravilne izvedbe pojedinih dionica novih cjevovoda

građevinarstvo

tlačno puzanje

puzanje kod kojega se smanjuje debljina proizvoda ili materijala koji je dugo bio podvrgnut stalnomu tlačnom opterećenju

građevinarstvo

tlak tla

sila po jedinici površine kojom tlo djeluje na potporni zid

građevinarstvo