struna tražilica

image shadow

skretnica

konstrukcija gornjega ustroja željezničke pruge koja omogućuje vožnju po kolosijeku te prijelaz željezničkih vozila i vlakova s jednoga kolosijeka na drugi

građevinarstvo

skupina pilota

najmanje dva pilota spojena naglavnom konstrukcijom u skupinu koja zajedno prenosi opterećenje od građevine u temeljno tlo

građevinarstvo

skupljanje betona

proces smanjivanja dimenzija betona prouzročen ispravanjem vode iz njega, hidratacijom cementa ili karbonatizacijom

građevinarstvo

slijeganje

okomiti pomak površine tla ili temeljne konstrukcije koji nastaje pod djelovanjem opterećenja

građevinarstvo

slijepi kolosijek

kolosijek koji je s jedne strane skretnicom povezan sa susjednim kolosijekom, dok se na drugoj strani, na njegovu završetku, nalazi kolosiječni prsobran

građevinarstvo

slijev

područje koje ima uobičajen odljev vode za svoje površinsko otjecanje

građevinarstvo

slivnik

građevina kojom se oborinske i druge vode s prometnih površina prikupljaju, iz njih se taloži šljunak, pijesak i drugi lakotaloživ materijal te se odvode u kanalizacijsku mrežu

građevinarstvo

slobodna duljina natege

duljina natege između glave sidra i približnoga kraja duljine prianjanja natege

građevinarstvo

slobodni profil

prometni profil proširen za zaštitnu širinu i visinu

građevinarstvo

slobodni profil željezničke pruge

ograničeni prostor u poprečnome presjeku okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica i čija os prolazi sredinom kolosijeka

građevinarstvo