struna tražilica

image shadow

razina vode

dubina vode u masi tla pri kojoj je hidrostatski tlak jednak nuli

građevinarstvo

razmak diskontinuiteta

okomita udaljenost između susjednih diskontinuiteta

građevinarstvo

razmak kolosijeka

udaljenost između osi usporednih kolosijeka mjerena okomito na os

građevinarstvo

razmak pragova

razmak između uzdužnih osi poprečnih pragova ugrađenih u kolosijek

građevinarstvo

razulja

uređaj za pokazivanje ili provjeru vodoravnih ili okomitih položaja koji se sastoji od jedne ili više zatvorenih staklenih cijevi koje sadržavaju tekućinu i mjehur zraka

građevinarstvo

razupora

građevna konstrukcija kod koje je ravna greda poduprta jednim kosnikom ili dvama kosnicima

građevinarstvo

realna tekućina

tekućina kod koje se zbog djelovanja vanjskih sila pojavljuju smična naprezanja

građevinarstvo

regionalni faktor

veličina kojom se pri dimenzioniranju kolničke konstrukcije uključuje utjecaj klime

građevinarstvo

regulacija prirodnih vodotoka

građevine koje se grade i mjere koje se provode radi promjene prirodnih obilježja na vodotocima i njihovim slijevnim područjima

građevinarstvo

regulacijska građevina

građevina kojom se utvrđuje korito vodotoka

građevinarstvo