struna tražilica

image shadow

odgođeno slijeganje

slijeganje koje nastupa u određenome razdoblju nakon promjene opterećenja

građevinarstvo

odjeljivač ulja i masti

građevina kojom se iz otpadnih ili oborinskih voda odvajaju tekućine lakše od vode

građevinarstvo

odmorište

prostor uz cestu uređen radi odmora vozača i putnika

građevinarstvo

odron stijena

prirodni proces odlamanja, kliženja, prevrtanja i padanja jednoga komada stijene ili više njih s lica litice izazvan gravitacijom

građevinarstvo

održavanje građevine

praćenje i očuvanje namjene građevine te poduzimanje mjera nužnih za njezinu sigurnost, mehaničku otpornost i stabilnost te za život i zdravlje ljudi

građevinarstvo

odvajanje

sprečavanje međusobnoga miješanja različitih vrsta tla u dodiru uporabom geotekstila ili njemu srodnih proizvoda

građevinarstvo

ojačavanje

iskorištavanje naponsko-deformacijskih svojstava geotekstila i njemu srodnih proizvoda za poboljšavanje mehaničkih svojstava tla ili drugih građevnih materijala

građevinarstvo

ojačavanje temeljnoga tla

poboljšavanje geotehničkih svojstava temeljnoga tla njegovom djelomičnom zamjenom s materijalom boljih mehaničkih svojstava ili različitim konstrukcijskim mjerama

građevinarstvo

okretna brzina

brzina pri kojoj pilot započinje okretanje zrakoplova oko poprečne vodoravne osovine

građevinarstvo

okretnica

kolosiječna naprava kružnoga oblika koja se može okretati oko svojega središta, a služi za okretanje željezničkih vozila ili dijelova vozila i prelazak s jednoga kolosijeka na drugi

građevinarstvo