struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

miljokaz

važna točka ili događaj u projektu

građevinarstvo

minidamper

manji damper namijenjen za prijevoz sipkih materijala unutar gradilišta

građevinarstvo

mirno strujenje

strujenje pri kojemu je dubina u kanalu sa slobodnom površinom veća od kritične dubine, tako da je vrijednost Froudeova broja manja od jedan

građevinarstvo

mjerač protoka

naprava za mjerenje protoka

građevinarstvo

mjerenje protoka

mjerenje količine vode protekle u vremenskoj jedinici

građevinarstvo

mjerni preljev

preljev preko kojega prolazi određeni protok za odgovarajuće visine preljevnoga mlaza

građevinarstvo

mjerni proces

skup radnji za određivanje vrijednosti koje mjerne veličine

građevinarstvo

mjerodavni dotok

proračunani dotok na koji se dimenzioniraju kanali i ostali dijelovi kanalizacijske mreže

građevinarstvo

mjerodavni nagib pruge

zbroj najvećega nagiba i specifičnoga otpora u zavoju najmanjega polumjera na promatranome uzdužnom profilu pruge

građevinarstvo

mjerodavni zrakoplov

zrakoplov za koji je klasifikacijski broj kolnika najveći

građevinarstvo