struna tražilica

image shadow

lokalni gubitci

gubitci koji nastaju na određenim mjestima na provodniku zbog lokalnih otpora oblika

građevinarstvo

lokomotiva

željezničko vučno vozilo za vučenje ili guranje vučenih vozila

građevinarstvo

lom vala

pretvorba valne mehaničke energije u toplinsku i prestanak valova pri kratkotrajnoj i burnoj turbulenciji

građevinarstvo

lučki akvatorij

umjetno ili prirodno zaštićena vodena površina za pristup lučkim obalama i sigurno vezivanje brodova radi nesmetanoga prekrcaja

građevinarstvo

lučna brana

betonska ili zidana brana zakrivljena u tlocrtu tako da veći dio opterećenja usporenom vodom prenosi na bokove doline

građevinarstvo

lučni most

most kojemu je glavni rasponski sustav luk

građevinarstvo

lukobran

građevina u moru koja štiti lučki akvatorij od valova i nanosa

građevinarstvo