struna tražilica

image shadow

kisele kiše

oborine kod kojih je pH-vrijednost smanjena

građevinarstvo

kišni preljev

preljev koji se primjenjuje pri mješovitome i polurazdijelnome načinu odvodnje i gradi se na pogodnim mjestima na kanalizacijskoj mreži gdje je mala udaljenost do prijamnika

građevinarstvo

kišni spremnik

građevina koja se za vrijeme oborina puni mješavinom otpadne i oborinske vode

građevinarstvo

klizanje

otkidanje i pomicanje mase tla na padini preko stabilne podloge prouzročeno gravitacijom

građevinarstvo

klizište

područje zahvaćeno gravitacijskim pomicanjem mase tla na padini

građevinarstvo

klotoida

krivulja koja iz sjecišta koordinatnoga sustava teži prema točki A na pravcu koji s osi x zatvara kut od 45°

građevinarstvo

kočni spreg

vodoravni rešetkasti nosač ugrađen u polovištu raspona ili uz potpore, koji prenose uzdužne vodoravne sile s kolnika u uzdužne nosače

građevinarstvo

koeficijent bujičnosti

kvantitativni pokazatelj bujičnosti slijeva

građevinarstvo

koeficijent interakcije trenja

omjer tangensa kuta trenja između tla i geosintetika te tangensa kuta trenja tla

građevinarstvo

koeficijent jednolikosti

mjera nagiba granulometrijske krivulje

građevinarstvo