struna tražilica

image shadow

inverzna osmoza

istiskivanje otapala iz otopine kroz opnu pri čemu je tlak koji djeluje na otopinu u obrnutome smjeru veći od osmotskoga tlaka

građevinarstvo

inženjering

skup aktivnosti koje stvaraju nova dobra uporabom dostignutoga znanja i spoznaja te primjenom stečenih iskustava

građevinarstvo

inženjerska hidrologija

grana primijenjene hidrologije koja daje hidrološke podloge za inženjersku primjenu

građevinarstvo

injektirani pilot

pilot izveden ubrizgavanjem cementne smjese pod tlakom u temeljno tlo posebnom bušaćom garniturom

građevinarstvo

injektirano štapno sidro

štapno sidro koje ostvaruje nosivost s pomoću smjese na bazi cementa ili ljepila injektirane između sidrene šipke i stijenske mase

građevinarstvo

iskliznica

mehanička naprava postavljena na tračnice kojom se sprečava neovlašteno prometovanje po kolosijeku

građevinarstvo

iskolčivanje trase

geodetska mjerenja i postupci obilježavanja terena kojima se osigurava i priprema gradnja

građevinarstvo

iskop

uklanjanje dijela srasloga tla u kojemu je predviđena gradnja temelja određene građevine ili prometnice

građevinarstvo

iskorištenost

vrijednost određenoga parametra čvrstoće potrebna da se u tlu uspostavi ravnoteža između aktivnih i reaktivnih sila

građevinarstvo

iskorištenost nosivosti teretnoga vozila

odnos mase korisnoga tereta i nosivosti vozila

građevinarstvo