struna tražilica

image shadow

glacijalna glina

glina nastala rastrožbom i transportom u ledenjacima

građevinarstvo

glava sidra

dio sidra koji prenosi vlačnu silu na površinu tla ili na konstrukciju

građevinarstvo

glava tračnice

gornji dio tračnice koji nosi i vodi kotače željezničkih vozila

građevinarstvo

glavni diskontinuitet

diskontinuitet koji daje obilježje stijenskoj masi s obzirom na klizanje

građevinarstvo

glavni nosač

najvažniji dio određenoga konstrukcijskog sustava

građevinarstvo

glavno naprezanje

naprezanje koje ima krajnju vrijednost

građevinarstvo

glinena geosintetička barijera

geosintetička barijera u planarnome obliku, tvornički sastavljena tako da se njezina funkcija ostvaruje uporabom gline

građevinarstvo

glodalica

samohodni građevni stroj za struganje betonskih i asfaltnobetonskih zastora cestovnih prometnica i plošnih građevina

građevinarstvo

gornji rub tračnice

gornja površina glave tračnice koja nosi kotače željezničkih vozila i koja je najviša točka željezničke pruge

građevinarstvo

gornji ustroj ceste

dio ceste koji izravno preuzima sva opterećenja vozila u prometu i prenosi ih na donji ustroj ceste

građevinarstvo