struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

energija oborina

potencijalna energija oborina koje su pale na izabranu površinu zemljišta u izabranome vremenskom odsječku u odnosu na izabranu razinu

građevinarstvo

energija otjecanja

energija dijela oborina koje se zadržavaju na površini, otječu površinom ili ispod površine zemljišta

građevinarstvo

erozija

prirodni proces pomicanja krutih tvari djelovanjem vjetra, vode ili gravitacijskih sila

građevinarstvo

estavela

mjesto povremenoga poniranja i izviranja vode u krškome terenu

građevinarstvo

estuarij

potopljeno riječno ušće u kojemu se zbog smanjene energije i brzine riječnoga toka taloži pretežiti dio donesenih sedimenata

građevinarstvo

etaža

vodoravni dio zgrade koji obuhvaća prostor između dviju uzastopnih nosivih podnih konstrukcija

građevinarstvo

euronorma

propis Europske unije koji je odgovarajućim osnovnim načelima i pravilima za primjenu stvorio sustav norma, kompatibilan sa suvremenim stanjem struke i ostalim europskim pravilnicima za građevne konstrukcije

građevinarstvo

eutrofikacija

nakupljanje hranjivih tvari u vodama stajaćicama

građevinarstvo

evapotranspiracija

količina vode koja je iz tla ili biljaka isparila u atmosferu

građevinarstvo