struna tražilica

image shadow

dinamičko pokusno opterećenje

pokusno opterećenje pilota dinamičkim opterećenjem kojim se procjenjuje tlačna otpornost

građevinarstvo

dinamika konstrukcija

dio tehničke mehanike u kojemu se analizira reakcija konstrukcija pod utjecajem promjenjivih djelovanja koja prouzročuju gibanje i pojavu znatnih inercijskih sila

građevinarstvo

dionica

organizacijska jedinica građevnoga objekta

građevinarstvo

diskontinuitet

slojne površine, rasjedi, pukotine i sve površine na kojima je čvrstoća znatno smanjena u usporedbi s monolitnim komadima stijene

građevinarstvo

dizelsko vučno vozilo

vučno vozilo izvedeno kao lokomotiva ili motorni vlak s dizelskim motorom kao pogonskim strojem te s mehaničkim, hidrauličkim ili električnim prijenosom snage

građevinarstvo

djelomično prednapinjanje

prednapinjanje pri kojemu se dopušta raspucavanje presjeka pri dostizanju najvećega opterećenja, dok se pri promjenjivim opterećenjima koja najčešće djeluju ne pojavljuju ni vlačna naprezanja

građevinarstvo

djetelina

oblik raskrižja izvan razine s četirima privozima u dvjema razinama u kojemu se promet u lijevome skretanju vodi neizravnom rampom, a u desnome skretanju izravnom rampom

građevinarstvo

dodatna kalkulacija

raspoređivanje neizravnih troškova kad su izravni troškovi već poznati i zabilježeni po mjestima i nositeljima troškova

građevinarstvo

dodatna staza za zaustavljanje

određeni prostor ispred praga za zaustavljanje zrakoplova u slučaju premašaja uzletno-sletne staze

građevinarstvo

dodatno opterećenje

dodatno okomito opterećenje raspodijeljeno po površini pridržanoga tla

građevinarstvo